Bohužel účast byla poznamenána celosvětovou pandemíí COVID19. Absence zahraničních závodníků, způsobená nutností testování/očkování/karantény se projevila i na počtu závodníků. Následně snížená kapacita vedla I k rozdělení turnaje na dvě nezávislé části, tak, abychom dodrželi nařízení vlády. Zabezpeční před COVID 19 mimo nařízení vládou napomohlo i testování všech účastníků ráno před závodem. V kyorugi jsme získali 9x zlato, 7x stříbro a 6x bronz

V celkovém hodnocení týmů jsme obsadili 1. místo