Omezení platná od 3.12. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1262 o přijetí krizového opatření ruší zákaz volného pohybu osob. Od čtvrtka 3.12. je tedy opět možné se volně pohybovat na území celé České republiky. Toto usnesení zároveň zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech (s výjimkou členů rodiny, zaměstnanců apod.).

Vláda omezuje provoz sportovišť tak, že:

  • ve vnitřních prostorách staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,
  • pro výkon rekreačního sportu platí, že
    • vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2 ,
    • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-42, kde od 3.12.2020 platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. mají ve venkovních prostorech výjimku a roušky nosit nemusí. Na vnitřních sportovištích platí povinnost i nadále, vyjmuti jsou pouze profesionální sportovci a osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť.

NA ZÁKLADĚ TĚCHTO NEÚNOSNÝCH PODMÍNEK A NELOGIČNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK při pohybové aktivitě, nejsme schopni plnohodnotně zajistit trénink a proto ee všechny tréninky ruší a předpoklad zahájení tréninků je LEDEN 2021.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na vás v lednu.

Váš COBRA TEAM