Taekwondo je bojové umění, které se nezávisle vyvíjelo v Koreji po dobu více než dvě tisíciletí s stalo se tak moderním mezinárodním sportem. Stručně lze Taekwondo charakterizovat jako bojové umění, které používá ruce, nohy a ostatní části těla k odvrácení útoku protivníka.

Jelikož Taekwondo se již od počátku vyvíjelo jako sebeobranný systém, tak i veškeré aktivity v Taekwondo se zakládají v duchu sebeobrany. V dávných dobách lidé žily jednoduchý život s nedostatkem fyzického zatížení a ve stáří se jejich těla hrbila. Taekwondo také napomáhá upevnit zdraví, fyzickou i psychickou sílu a celkovou rovnováhu lidského těla.

Člověk, který se věnuje Taekwondo se musí naučit potlačit vlastní ego, ovládat své nitro a být uctivý k druhým, čili dospět k harmonii duchovna a fyzické síly, protože se učí technikám pro vlastní obranu s použitím celého těla. Pro člověka, který se učí technikám Taekwondo, je jeho celé tělo zbraní, kterou lze lehce zneškodnit protivníkův útok za pomoci vlastních nohou, rukou, pěstí, loktů, kolen, hlavy, či jiné části svého těla. Taekwondista se nejdříve musí naučit ovládat sám sebe a vždy se musí zastat slabšího. Může se sice rovně postavit každému nepříteli, ale kodex zakazuje nepoctivý útok a použití nepřiměřené síly. Cvičení Taekwondo učí jednotlivce duševní skromnosti.

Taekwondo se dělí na čtyři větší podskupiny, kde se procvičované techniky od sebe navzájem liší:

  • Kyorugi (zápas)
  • Poomse (forma, souborná cvičení)
  • Kyokpa (přerážecí techniky)
  • Hosinsul (sebeobrana)

Při kterémkoli cvičení v Taekwondo, ať je to kyorugi, poomse, kyokpa či hosinsul, je zapotřebí nejenom fyzické a duševní síly, ale i především pevné vůle, schopnosti koncentrace, psychické vyrovnanosti, trpělivosti a musí se dodržovat již výše uvedená morální pravidla.

Kyorugi (zápas) se dělí na zápas řízený a volný.

Řízený boj probíhá podle předem stanoveného schématu. Je to soubor konkrétních útoků a přesně vymezených technik obrany po provedení tří kroků (sambon kyorugi), dvou kroků (dubon kyorug), či jednoho kroku (hanbon kyorugi).

Ve cvičném volném boji (čaju kyorugi) se cvičenec musí rozhodovat rychle a samostatně, a musí svá rozhodnutí přizpůsobit aktuální situaci. Musí se vyhnout jakékoli jednostrannosti ve stylu boje a vyčerpat veškeré kombinace a uskutečňovat protiútoky.

Boj sledovaný rozhodčím podléhá naopak přísným sportovním pravidlům. Sportovní zápas se uskutečňuje v plném kontaktu a trvá 3 kola po 2 minutách, což vyžaduje pro sportovce velké technické umění, pevnou fyzickou kondici, psychickou rovnováhu, bleskové reakce a ohromné důvěry ve vlastní schopnosti. Při volném zápase se cvičenec vybaven chrániči hrudi, hlavy, holení, předloktí a suspensorem.

Poomse (souborná cvičení)
jsou závazná cvičení, vypracovaná mistry Taekwondo, za účelem předávání vědy o umění boje a vlastních interpretacích tohoto umění. Poomse se dělí na základní a mistrovské.

V Poomse vystupují harmonicky spjaté všechny techniky obrany a útoku se vzrůstajícím stupněm obtížnosti, které napomáhají k procvičení umění boje s jedním nebo více protivníky. Takto se můžou cvičit různé útočné a obrané techniky bez skutečného protivníka a bez nebezpečí zranění. Posloupnost pohybů je přesně vymezena a probíhá podle stanoveného diagramu kroku. Pohyby musí být silné, koncentrované, přesné a rytmické při zachování stabilní polohy těla.
Poomse stanoví základní prvek zkoušky pro další stupeň školení nebo mistrovství. Pchumse se dělí na osm základních (Tchäkuk 1-8 čang) a devět mistrovských (Judanča Poomse), které jsou pojmenovány podle posvátných míst v Koreji nebo názvy, které se vztahují ke korejským dějinám (Korjo, Kumgang, Tchäbäk, Pchjongwon, Sipčin, Čitchä, Čchonkwon, Hansu a Irjo).

Kyokpa (přerážecí techniky)
se dělí na silové přerážení, kde se zaměřuje především na sílu prováděné techniky, a speciální přerážení, kde je nejdůležitějším faktorem obtížnost prováděné techniky. Kyokpa jsou součástí výcviku a jsou i soutěže v této disciplíně. Cvičenec jimi testuje sama sebe, svoji šikovnost, sílu, přesnost, zručnost, schopnost soustředit se a tím i svoji vyspělost.