SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

Sportovní centrum mládeže (SCM) vzniklo v roce 2005. Jedná se o organizační jednotku zajišťující přípravu vybraných talentovaných sportovců v kategorii kadetů a juniorů společně s výběrem seniorů (studentů VŠ). Díky úzké spolupráci s vedením státní reprezentace je též úzce provázána s reprezentací ČR. To znamená, že reprezentační soustředění, soutěže a testování jsou organizována společně i pro výběr členů SCM.

Kadetské a juniorské věkové kategorie jsou budoucností pro kvalitní úspěchy v seniorské kategorii, a tak jsou junioři nominovaní na vynikající zahraniční turnaje, mezinárodní soustředění apod. Pouze účast na společných trénincích se zkušenějšími závodníky, mezinárodní turnaje mohou zajistit pozdější vstup a výsledky v seniorské kategorii.

POSLÁNÍ A ÚKOLY SCM:

  • Výběr talentované mládeže ve věkové kategorii 13 - 19 let a odborné vedení jejich sportovní přípravy na území ČR.
  • Koordinace činnosti péče o sportovně talentovanou mládež ve sportovních oddílech organizovaných v ČSTKD.
  • Vytvoření podmínek pro systematické trenérské působení u kategorie mládeže 13 - 19 let.
  • Vytvořit ekonomicko - organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy dalšího většího počtu talentované mládeže.

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY

ZŠ PÍSNICKÁ
Pondělí, středa: 19.00 - 21.00