V krásném prostředí vojenské zotavovny Měřín se od 30.6.-7.7.2012 uskutečnilo výběrové soustředění SK COBRA DOJANG PRAGUE.