Přihláška

 • Jsem si vědom že taekwondo je kontaktní bojový sport a svým podpisem vyjadřuji souhlas
 • Vyplněná přihláška, zdravotní způsobilost, zaplacení kurzovného na pololetí (5 měsíců)

  CVIČENEC SE DOBROVOLNĚ ZAVAZUJE K PLNĚNÍ TĚCHTO POVINNOSTÍ:

  1. Při podání přihlášky zaplatit kurzovné do 14-ti dnů.

  2. Promeškané hodiny nejsou hrazeny a z vyučovacího procesu odečítány.

  3. Přerušení docházky z jakýchkoliv důvodů, nezbavuje cvičence povinnosti zaplacení kurzovného.

  4. Cvičenec se zavazuje cvičit tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví ostatních cvičenců. Cvičenec cvičí na vlastní nebezpečí a pojistné není součástí kurzovného.

  5. Cvičenec se zavazuje chovat v prostorách školy v souladu se školním řádem danné školy.

  6. U cvičenců mladších 18 let vyjadřují rodiče svým podpisem na této přihlášce i souhlas s dodržováním tohoto řádu a stávají se automaticky pasivními členy SK.

  7. Cvičenec, případně jeho zákonný zástupce, souhlasí se shromažďováním osobních údajů člena za účelem evidence a statistických šetření v rámci SK, příslušného svazu, MŠMT v plném znění: www.cobra-dojang.cz: GDPR - Informace o zpracování osobních údajů
 

Ochrana proti SPAMu