Poslední týden v srpnu se nedaleko Šumperka uskutečnilo letní soustředění našeho klubu. Všichni byli po prázdninách na taekwondo natěšení a nedočkaví. Počet účastníků se letos přiblížil k šedesáti.
Ráno jsme běhali do zámeckého parku, kde jsme se protáhli. Mladší si zasoutěžili a starší pracovali na své kondici. Během dopoledního a odpoledního tréninku jsme procvičovali techniky taekwondo v nedaleké tělocvičně. Cvičenci byli rozděleni do 3 skupin podle technické vyspělosti. Věnovali jsme se tréninku základních technik, poomse a v neposlední řadě sportovnímu zápasu. Také jsme se připravovali na zkoušky, které byli naplánované na pátek. S přípravou nám pomáhal sám zkušební komisař Pavel Sutto.
Kromě trénování jsme ve volném čase hráli fotbal, volejbal a plno jiných her. Ve středu dopoledne jsme měli volno, tak starší cvičenci odjeli do bazénu ve Velkých Losinách a pro mladé jsme připravili tři stanoviště, kde si mohli zaházet s hvězdicemi, zastřílet z luku a zahrát kriket. Samozřejmě na soustředění nechyběla ani noční bojovka a táborák. Už se těšíme na příští rok ve stejný čas a na stejném místě.
Závěrem bych rád poděkoval dětem za snahu, trenérům Bohuslavu Hybrantovi, Petru Šteflovi, Marcele Mikové, Viktoru Janovskému za zvládnutí náročného týdne, obětavé zdravotnici Ivoně Hybrantové, masérovi Jirkovi Dejlovi, za to, že nás udržoval v kondici a v neposlední řadě i zkušebnímu komisaři Pavlu Suttovi za výbornou technickou přípravu.